Forskning

Vi tilbyr produkter med klinisk dokumentert effekt

VagiVital has undergone a multi-centre clinical study designed according to the FDA guidelines with 90 patients documenting safety, and positive results. 

En gruppe kvinnelige forskere (professorer og praktiserende gynekologer) fra Karolinska universitetssykehus, Uppsala universitetssykehus og Umeå universitetssykehus i Sverige står bak studien. De er alle lidenskapelig opptatt av å fremme kvinners helse, og dette har gjort at den kliniske studien har fått så gode resultater. Totalt 79 % av pasientene opplevde at de mest vedvarende symptomene forsvant fullstendig eller ble betydelig forbedret. VagiVital kalles en terapeutisk vaginalgel, siden den har vist seg å bidra med mye mer enn bare fuktighet. Følgende resultater er dokumentert:

  • fullstendig bedring eller betydelig forbedring av de vanligste symptomene (kløe, irritasjon, svie og ubehag under samleie eller vannlating)
  • redusert følelse av hastverk med å late vannet
  • forbedret pH i skjeden og en økning av overfladiske celler i skjedevevet

De positive virkningene av VagiVital er på linje med de som rapporteres for de fleste østrogenpreparater, med én viktig forskjell: VagiVital er fullstendig hormonfri.


Kundeundersøkelse 

I juli 2018 gjennomførte VagiVital en kundeundersøkelse i det svenske markedet for å evaluere hvor godt produktet hadde fungert for brukerne siden det ble lansert. 210 kvinner som hadde brukt VagiVital i minst en måned, mottok en digital kundeundersøkelse og svarte på en rekke spørsmål om erfaringen sin med produktet. Deltakerne ble også spurt om å beskrive opplevelsen med applikatoren og å svare på hvor enkelt det var å følge instruksjonene.

Undersøkelsen kom frem til at VagiVital har vist seg å være trygg og effektiv siden den ble lansert. 81 % av deltakerne hadde opplevd betydelige forbedringer i de mest plagsomme symptomene sine.

Det var også tydelig at jo lenger de hadde brukt VagiVital, desto større forbedringer merket de. Av de som brukte VagiVital i 2 måneder eller mer, hadde 89 % opplevd en betydelig bedring av symptomene. Disse resultatene er i tråd med VagiVitals tidligere kliniske studier.

Nedenfor er antallet kvinner som opplevde bedring av symptomer etter å ha brukt VagiVital i:

  • En måned – 77 %
  • Mer enn to måneder – 89 %

85 % av kvinnene ville anbefale VagiVital til noen de kjente.
Last ned kundeundersøkelse:
Last ned kundeundersøkelse 2019 Last ned kundeundersøkelse 2020 Last ned kundeundersøkelse 2021

 
Forskning skaper endring! 

Vi jobber hele tiden med å oppnå en likere fordeling av forskningsmidler, der fokus på kvinners helse også bør prioriteres. Støtt forskningen på kvinners vaginale helse ved å signere oppropet vårt her.

VagiVital arbeider for å samle inn penger til uavhengig forskning på kvinners helse. Arbeidet vårt støttes av førsteamanuensis Aino Fianu Jonasson ved Karolinska universitetssykehus, samt av professor Inger Sundström Poromaa ved Uppsala universitetssykehus i Sverige. 1 % av alle salg av VagiVital går til 1,6 millionerklubben, en organisasjon som vier seg til finansiering av forskning på kvinners helse. Ved å kjøpe dette produktet støtter du arbeidet vårt for å øke fokuset på kvinners helse og debatten rundt den.