VÅR MISJON

Skjeden er fantastisk, og det bør føles like fantastisk å ta vare på den.

Å ta vare på intimområdet ditt er noe du gjør for din egen skyld. Derfor har vi laget produkter som fokuserer fullt og helt på kvinners intimhelse. Målet vårt er å hjelpe kvinner og å skape en ekte debatt rundt kvinners intimhelseproblemer og kvinners helse generelt.

KJØP PRODUKTENE VÅRE

Helseproblemer i skjeden er ofte et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Derfor har vi laget VagiVital, klinisk dokumenterte produkter som fungerer for alle kvinner, i alle faser av livet. Som gjør skjedens helse tydelig for hver enkelt kvinne.

Så mange som én av tre kvinner vil rammes av bakteriell vaginose, og mer enn 50 % av alle kvinner vil oppleve vaginal atrofi (tørre slimhinner). I tillegg mener seks av ti svenske kvinner (61 %) at det ikke fokuseres nok på kvinners intimhelseproblemer, spesielt blant yngre kvinner. Undersøkelser viser at kvinner med skjedehelseproblemer nøler med å søke hjelp fra fastlege eller gynekolog. 43 % svarte at de heller ville søke etter informasjon om intimproblemer på nettet.

Dedikert

VagiVital er et selskap som er 100 % dedikert til kvinners helse og velvære. Vår forskning og investeringer fokuserer på vaginal helse og prioriterer kvinners intimhelse høyt.

PRODUKTER KVINNER STOLER PÅ

Skånsomme og likevel effektive. Vi tilbyr klinisk utprøvde produkter som anbefales av gynekologer.

NORDISK

Alle VagiVital-produkter er fremstilt i Norden. De er utviklet ved vårt hovedkontor i Sverige og produsert i Finland.

50 % av alle kvinner lider av tørr skjede (atrofi). Vi kan bidra til at over 79 % av dem blir symptomfrie med vår patenterte gel VagiVital Aktivgel.

Up to 60% of all women will suffer from symptoms of vaginal atrophy (the thinning of the vaginal walls) at some point in their lives so you are not alone! It is often due to hormonal changes from menopause, breastfeeding, medication or prolonged stress. But what does vaginal atrophy really mean?

Simply put, it is dry and irritated vaginal tissue. Oftentimes it causes itching and burning, but it can also cause discomfort during sexual intercourse and during urination. Symptoms may also appear with activities such as cycling or horse riding.

But all these symptoms can be alleviated and even cured by simply using VagiVital. This hormone-free vaginal gel developed by Swedish Peptonic Medical and documented in collaboration with a team of female researchers, has clinically proven efficacy. 

A course of treatment with VagiVital lasts for 30 days but for best results, use every day for 90 days. After this period, use the gel as often as needed. The gel is easily administered into the vagina using a smart applicator. The transparent, non-greasy formula makes the applicator easy to clean with just hot water. 

Still wondering if VagiVital can help you? In a large clinical study by female scientists at Karolinska University Hospital, Uppsala University Hospital, and Umeå University Hospital in Sweden, 79% of patients experienced a significant improvement or were completely symptom free after treatment. 

Our mission

The vagina is amazing and taking care of it should be amazing too. That’s why we’ve created a product that really makes a difference. But that’s not where it stops. We also want to open up a greater conversation about vaginal health and women's health in general. A survey shows that as many as 55% of women in Sweden feel uncomfortable talking about intimate problems when speaking with a healthcare professional. It's time to change that. We want to do even more research into vaginal health issues and to make it a priority for all women to have excellent intimate health – all their lives.

 

How do you use VagiVital

One (1) ml dose of VagiVital should be applied daily for 30 days, after which only when needed. 

  1. Wash hands with soap and water.
  2. Open the tube.
  3. Push/screw the supplied vaginal applicator onto the tube until it reaches the bottom and sticks in place. 
  4. Press the tube until the applicator is completely filled with gel (1 ml). Maintain light pressure on the tube with your thumb to avoid the applicator piston from going backwards. 
  5. Remove the applicator from the tube and replace the lid.
  6. Wet the applicator's outside for an easier insertion. Insert the front end of the applicator into the vagina (4 – 5 cm) and slowly push the plunger until it reaches the bottom and its original position. Remove the applicator.
  7. Wash your hands again and clean your applicator by pulling the plunger out of the applicator and wash both parts separately. Use hot water until all the gel is gone. Let the parts dry completely before putting the applicator back together.