Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Kjenn din V

Vaginale symptomer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Seks av ti svenske kvinner (61 %) synes at det snakkes for lite om kvinners intimhelse. Det er i hovedsak de yngre aldersgruppene som skiller seg ut blant de som mener at det er for lite snakk om kvinners intimhelse, samt de kvinnene som ennå ikke har født barn.

Vaginale helseproblemer er gjerne et tabubelagt tema, men det er overraskende vanlig og påvirker de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt i livet. Så mange som én av tre kvinner vil rammes av bakteriell vaginose, og mer enn 50 % av alle kvinner vil oppleve vaginal atrofi (tørrhet). I tillegg mener seks av ti svenske kvinner (61 %) at det ikke fokuseres nok på kvinners intimhelseproblemer, særlig blant yngre kvinner. Undersøkelser viser at kvinner med vaginale helseproblemer vegrer seg for å søke hjelp fra fastlegen eller gynekologen. 43 % svarte at de heller ville søke etter informasjon om intimproblemer på nettet.

Vi ønsker å gjøre det vi kan for å bryte disse tabuene, siden mange kvinner faktisk lider av vaginale sykdommer. Her gir VagiVital deg god og saklig informasjon som beskriver noen av de vanligste årsakene til vaginale helseproblemer.