Urolog gir deg de beste rådene for å forebygge og håndtere urinveisinfeksjoner

En stor del av ungdomstiden min har vært preget av tilbakevendende urinveisinfeksjoner. På 90-tallet hadde jeg flere infeksjoner enn jeg kan telle, og jeg tok mer antibiotika enn jeg egentlig våger å tenke på. I årevis tok jeg mange forskjellige tester, men jeg fikk aldri noen skikkelig forklaring. Etter hvert lærte jeg hva som var en risiko, og hvordan jeg kunne forebygge den. Jeg lærte raskt at det å ikke tisse etter samleie var en 100% garanti for å få urinveisinfeksjon. Det er snart tre tiår siden jeg hadde gjentatte urinveisinfeksjoner, men å tisse etter samleie er fortsatt en regel uten unntak - for hvem tør å ta sjansen? I dag vet vi litt mer om årsakene til gjentatte urinveisinfeksjoner enn vi gjorde da jeg var i 20-årene, og i ettertid og med mer kunnskap kan jeg se flere potensielle årsaker til at jeg led av disse infeksjonene i så mange år. Derfor er det ekstra stas å kunne presentere dette intervjuet med Tareq Alsaody, overlege og spesialist i urologi, som jeg hadde en lang samtale med om nettopp dette - urinveisinfeksjoner!

Spørsmål: Hva er de viktigste årsakene til at noen kvinner opplever vedvarende urinveisinfeksjoner?

Tareq: Hovedårsaken til at kvinner er mer utsatt for urinveisinfeksjoner, handler om anatomi. Kvinner har et kortere urinrør, som ligger nær endetarmen og vaginaen, noe som gjør det lettere for bakterier fra tarmen å migrere til urinrøret. Flesteparten av UVI forårsakes av bakterier fra avføringen. Urinprøver viser at de vanligste bakteriene ved urinveisinfeksjoner er gramnegative basiller, som er en del av tarmfloraen. Dette betyr at bakteriene vanligvis kommer fra tarmen.

Mens man tidligere trodde at urinen var et sterilt miljø, er det nå bevis for at det normalt finnes bakterier i urinen, og at det finnes en bakterieflora i blæren og de nedre urinveiene som lever i harmoni med kroppen. Det er dette som kalles mikrobiomet. Jeg tror det trengs mer bevis, men det er logisk at det kan finnes bakterier som vi lever i symbiose og harmoni med. Når denne harmonien forstyrres, spesielt i de nedre urinveiene, for eksempel ved tarmdysfunksjon, samleie, fra vaginaen av en eller annen grunn, eller når immunforsvaret er svekket, både lokalt og generelt, kan disse bakteriene forårsake infeksjoner. Det er omtrent som med den mikrobielle balansen i vaginaen. En enkel urinveisinfeksjon trenger kanskje bare å behandles med en antibiotikakur, men hvis det blir en mer komplisert historie, er det aldri feil å oppsøke en fastlege eller en tarmspesialist, ettersom flere ulike diagnoser kan påvirke immunforsvaret i urinveiene.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom urinveisinfeksjon, uretritt og kronisk urinveisinfeksjon?

Tareq: En urinveisinfeksjon betyr at det er infeksjon i en del av urinveiene. Det kan være i de øvre urinveiene, for eksempel nyrene og nyrebekkenet, eller i selve blæren. Ordet betennelse er noe annet enn infeksjon. Betennelse er kroppens reaksjon på en irritasjon eller et irritasjonsmoment. Hvis denne betennelsen, eller vevsreaksjonen, er fokusert og konsentrert i urinrøret, kalles det uretritt. Ofte er imidlertid uretritt en del av en betennelse i blæren, urinrøret eller til og med både vagina og urinrøret.

Ren urinrørsbetennelse er sjelden, og det finnes ikke mye statistikk om det. Den kan være en del av en betennelse som har avtatt i blæren, men som fortsatt finnes i en del av urinrøret. I urinrøret finnes det små kjertler der bakterier noen ganger kan utvikle seg, danne kolonier og forårsake en reaksjon. I mange tilfeller av det som kalles uretritt, finner man ingen bakterier, noe som kan bety at det har vært en tidligere betennelse som har etterlatt seg et overfølsomt vev.

Spørsmål: Er det altså et overfølsomt vev som kan være årsaken til flere urinveisinfeksjoner på rad?

Tareq: Kanskje, hvis du aldri finner bakterier. Men hvis man finner bakterier, og de viser seg å være forskjellige typer bakterier i forskjellige kulturer, betyr det at hver infeksjon er en ny infeksjon. Dette kan bety at problemet er et nedsatt lokalt forsvar i urinveiene hos den det gjelder, noe som gjør det lettere for bakteriene å få fotfeste og forårsake en infeksjon. Det er fremdeles vanlig å ta flere dyrkninger, ultralyd- eller CT-undersøkelser av blæren og til og med cystoskopi (undersøkelse av blæren under lokalbedøvelse) uten å finne noe synlig unormalt. Det er sannsynlig at det er en eller flere faktorer som vi ennå ikke har identifisert. Konseptet med et mikrobiom og et bakterierikt miljø som lever i harmoni, kan være en forklaring.

Spørsmål: Hva regnes som en kronisk urinveisinfeksjon?

Tareq: Det er delte meninger om dette, men de sier at hvis du får tre eller flere urinveisinfeksjoner i løpet av seks måneder, teller det som en tilbakevendende urinveisinfeksjon. Jeg tror ordvalget også er viktig. Hvis du får flere urinveisinfeksjoner, men med samme bakterie, vil du da kalle det tilbakevendende urinveisinfeksjoner eller nye? Når man sier kronisk, høres det ut som om det aldri vil gå over, at man tror man er syk for alltid. Er det de samme bakteriene som dukker opp i hver prøve, eller er det forskjellige bakterier? Hvis det er forskjellige bakterier, må man se det i et større perspektiv og kanskje konsultere andre spesialiteter og se nærmere på kvinnens immunforsvar, allmenntilstand, andre medisiner, tidligere operasjoner, traumer, livsstil, spise- og drikkevaner, seksualvaner og toalettvaner. En kronisk infeksjon høres ut som om man er syk for alltid, og det er ikke tilfellet med en urinveisinfeksjon.

Spørsmål: Finnes det en genetisk årsak til gjentatte urinveisinfeksjoner?

Tareq: Det kan ikke utelukkes. Det er gjort forskning på genetiske markører, og det ser ut til å være grunnlag for en genetisk tendens til urinveisinfeksjon, der noen individer har nedsatt lokal immunitet. Det må imidlertid skilles mellom anatomiske og genetiske faktorer. Dersom en person har en feilutvikling som påvirker urinveiene, er det ofte en økt risiko. Når det gjelder ikke-synlige genetiske faktorer, kan immunforsvaret spille en avgjørende rolle.

Selv om man er genetisk disponert, er det ikke en skjebnebestemt situasjon. Omtrent 20-30% av risikoen kan knyttes til genetiske faktorer, mens 70-80% potensielt kan påvirkes av endringer i livsstil. Det er vanlig å spørre om urinveisinfeksjoner i familien, og det kan noen ganger vise seg at andre faktorer som tarmdysfunksjon eller vaner som sjeldne toalettbesøk kan øke risikoen gjennom stagnasjon i urinen og dermed bakterievekst.

Noen ganger kan også hygieniske tiltak spille en rolle; overdreven bruk av hygieneprodukter i underlivet kan forårsake kjemisk irritasjon som påvirker immunforsvaret eller forstyrrer tarmfloraen, noe som kan øke risikoen for UVI. Utredning av gjentatte urinveisinfeksjoner hos kvinner krever ofte mer tid og oppmerksomhet.

Spørsmål: Hvilken rolle spiller kosthold og livsstil i forebygging og behandling av kroniske urinveisinfeksjoner?

Tareq: Når det gjelder kosthold, kan sterke krydder noen ganger skilles ut i urinen og ha en irriterende effekt på slimhinnen i blæren, noe som kan forstyrre bakteriefloraen og immunforsvaret. Det er viktig å være oppmerksom på dette, spesielt hvis du opplever symptomer som ligner på urinveisinfeksjon til tross for en negativ urinprøve. Kostholdet inkluderer også andre faktorer som nikotin og alkohol, som kan påvirke helsen negativt, inkludert urinveiene. Å unngå disse stoffene så mye som mulig kan være gunstig for å opprettholde en god generell helse og minimere risikoen for urinveisinfeksjon.

Spørsmål: Er det noe annet du kan fortelle oss om studien om en vaksine som kan forebygge urinveisinfeksjoner?

Tareq: Vaksinen heter MV140, og er beregnet på forebygging av tilbakevendende urinveisinfeksjoner

Målet med studien var å evaluere om en sublingual vaksine, MV140, kan redusere tilbakevendende urinveisinfeksjoner (rUTI) hos kvinner som behandles i tre eller seks måneder. Det deltok 240 kvinner i Storbritannia og Spania i alderen 18-75 år, og kriteriet var at de hadde hatt minst fem ukompliserte cystitter (urinveisinfeksjoner). Studien var en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert multisenterstudie der deltakerne ble tilfeldig inndelt i tre grupper som fikk vaksinen i 3 måneder, 6 måneder og en placebogruppe. Evalueringen målte antall urinveisinfeksjoner og andelen pasienter som var fri for urinveisinfeksjoner i løpet av ni måneder. Den vurderte også opplevd livskvalitet og sikkerhet.

 

Resultatene viste følgende:
🌸 Urinveisinfeksjoner: Medianen for antall urinveisinfeksjoner var 3,0 (placebo) sammenlignet med 0,0 (MV140-gruppene).

🌸 Pasienter uten urinveisinfeksjon: 25% for placebo, 56% for 3-måneders MV140 og 58% for 6-måneders MV140.

🌸 Bivirkninger: Totalt 205 bivirkninger ble rapportert: 81 (placebo), 76 (3-måneders MV140) og 48 (6-måneders MV140).

Konklusjonen er at MV140 reduserer antall urinveisinfeksjoner og øker andelen pasienter som blir fri for urinveisinfeksjoner, men det er fortsatt bare tilgjengelig som et lisensiert legemiddel. Behandling med MV140 har også vist seg å være trygt for kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjoner, men det er behov for langtidsstudier for å finne ut om effekten forblir i kroppen.

Referanse: Lorenzo-Gomez, MF., Foley, S., Nickel, C. et al. 2022 Sublingual MV140 for Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections. NEJM Evidence 1, 1 (2022). Digitalt tidsskrift, tilgjengelig for abonnenter.

Spørsmål: Hvordan påvirker hormonelle endringer, som overgangsalderen, risikoen for å utvikle en urinveisinfeksjon?

Tareq: Hormoner spiller definitivt en avgjørende rolle i miljøet som kan disponere for urinveisinfeksjoner. Østrogen har vist seg å ha en forebyggende effekt mot infeksjoner, noe som er kjent for vaginaen og sannsynligvis også for urinveiene. Derfor er lokal østrogenbehandling en behandlingsmetode som ofte vurderes for kvinner som opplever gjentatte urinveisinfeksjoner og ikke lenger har menstruasjon, med antatt god effekt.

Spørsmål: Hvilke andre årsaker kan ligge bak urinveisinfeksjoner?

Tareq: Når det gjelder unge jenter som ennå ikke har kommet i puberteten og lider av urinveisinfeksjoner, er det lite sannsynlig at det skyldes hormonelle faktorer. Det kan derimot ha sammenheng med at blæren ikke tømmes helt ved vannlating, begrenset kunnskap om intimhygiene, feil bruk av toalettpapir, og i noen tilfeller forstoppelse. Tarmenes innvirkning på blæreatferden er også avgjørende. På samme måte som vaginal helse påvirker urinveiene, er hudens tilstand viktig. Personer med dårlig hudhelse, for eksempel ubehandlet diabetes, har for eksempel økt risiko for urinveisinfeksjoner. Sukker i urinen kan både virke irriterende på blæreslimhinnen og være næring for mikroorganismer, noe som kan bidra til infeksjoner. Det er derfor viktig å ta hensyn til disse faktorene ved utredning og behandling av urinveisinfeksjoner.

Spørsmål: Kan bruk av prevensjonsmidler påvirke risikoen for å utvikle urinveisinfeksjoner?

Tareq: En forstyrrelse av hormonbalansen kan påvirke urinveiene - dette inkluderer bruk av prevensjonsmidler som p-piller. Hormoner spiller en viktig rolle i kroppen som helhet.

Spørsmål: En ung kvinne som bruker p-piller og har gjentatte urinveisinfeksjoner - er det akseptabelt å anbefale en annen prevensjonsform?

Tareq: Når man har å gjøre med en ung kvinne med gjentatte urinveisinfeksjoner og bruk av p-piller, er det viktig å se på hele bildet for å ta tak i eventuelle medvirkende faktorer:

  1. Hvordan er vannlatning, nærmere bestemt hvor tømt blæren blir? Er det hindringer på jobben som hindrer henne i å gå på toalettet?
  2. Tilgang til toalettet - er det rent, og føler hun seg komfortabel der?
  3. Tarmfunksjonen - er den regelmessig?
  4. Mat og drikke - er det noe som kan påvirke immunforsvaret og dermed urinveishelsen?
  5. Seksuelle aktiviteter - har problemene begynt etter at hun har fått en ny partner? Hvordan var det før? Det kan være relevant å diskutere lokale prevensjonsmidler, for eksempel sæddrepende midler.

Spørsmål: Øker samleie risikoen for urinveisinfeksjon hos kvinner?

Tareq: Det er sannsynlig at samleie kan øke risikoen for urinveisinfeksjon hos kvinner som er mer utsatt for urinveisinfeksjon. Hvis blæren ikke tømmes skikkelig etter samleie, kan bakterier som er kommet inn i urinrøret under samleiet, bli værende og forårsake infeksjon. Derfor er det spesielt viktig å tisse etter samleie for å skylle ut eventuelle bakterier som kan ha beveget seg nærmere urinveiene under samleiet. Faktisk er det også bra å tisse før samleie. Hvis blæren er full, kan det være ubehagelig og smertefullt å holde seg.

Spørsmål: Finnes det noen nye eller pågående studier som gir innsikt i behandling eller forebygging av kroniske urinveisinfeksjoner?

Tareq: Absolutt! Det kommer stadig nye studier og systematiske oversikter som gir verdifull innsikt. Det er alltid spennende å følge med på forskningen, for det kan dukke opp nye ideer og behandlingsmetoder som kan føre til en bedre forståelse og behandling av kroniske urinveisinfeksjoner.

Spørsmål: Hvor effektive er naturlige midler som D-mannose og tranebær, samt hjemmebehandlinger, sammenlignet med tradisjonell medisinsk behandling av urinveisinfeksjoner?

Tareq: Alle midler som alkaliserer urinen, er av interesse. Når bakteriene når blæren, begynner de å kolonisere, noe som fører til dannelse av en biofilm på slimhinnene. Det kan også dannes biofilm på katetre, og er en vanlig årsak til tilbakevendende urinveisinfeksjoner hos kateterbrukere. Naturmidler som antas å ha effekt, er de som forebygger dannelsen av denne biofilmen. For å gjøre dette må man endre urinens kjemiske oppførsel fra sur til basisk, noe for eksempel D-mannose og tranebær kan bidra til. Det er også en oppfatning at vitamin C kan være effektivt, men det er også bekymring for at høye doser kan bidra til dannelse av urinstein, noe som krever forsiktighet. Å løse ett problem og samtidig risikere å skape et annet er en konstant balansegang.

Spørsmål: Vi har mange kunder som forteller oss at de ikke lenger får urinveisinfeksjoner etter at de begynte å bruke VagiVital AktivGel. Vi har ikke egne studier på dette, men hva tenker du om det?

Tareq: Dette skyldes sannsynligvis at slimhinnene blir fuktet og at bakteriene ikke lenger har samme mulighet til å trenge inn. I tillegg kan gelen nærmest fungere som en beskyttende hinne. Det finnes flere spekulative forklaringer. Kanskje beskytter gelen slimhinnene. Det kan også være at den reduserer risikoen for traumer i forbindelse med avtørking med toalettpapir eller ved samleie, fordi slimhinnen blir mindre påvirket. Det er også mulig at gelen har en stabiliserende effekt på bakteriefloraen. Dette er et interessant spørsmål som må undersøkes nærmere.

 

 

Les flere anmeldelser om VagiVital AktivGel her!

Spørsmål: Hvilken innvirkning har psykologisk stress på hyppigheten eller alvorlighetsgraden av kroniske urinveisinfeksjoner?

Tareq: Stress har definitivt en innvirkning. Hvis vi snakker om infeksjoner på grunn av bakterievekst, er stress på en måte en form for betennelse i kroppen, en utfordring. Særlig hvis stresset er langvarig og negativt, kan det senke immunforsvaret. Det er et faktum at kroppen er en enhet. Hvis du studerer anatomi, vevskunnskap og fysiologi, ser du store likheter mellom ulike systemer, selv om de befinner seg i forskjellige deler av kroppen.

Spørsmål: Hva er dine anbefalinger for kvinner med mistanke om tilbakevendende urinveisinfeksjoner?

Tareq: Hvis en kvinne har urinveisinfeksjon for tredje gang på seks måneder, kan det være på tide å søke videre hjelp, og å ringe Helsenorge på 116117  er alltid et godt sted å starte. Digitale helsetjenester blir også mer og mer vanlig, slik at du kan få en konsultasjon med helsepersonell uansett hvor du befinner deg, og starte utredningsprosessen. Hvis antibiotikabehandling er berettiget etter en grundig utredning, er antibiotikakurer helt akseptable. Det finnes en kategori urinveisinfeksjoner som responderer godt på profylaktiske antibiotikadoser, som er en liten dose. Dette starter vanligvis med en urindyrkning for å finne ut hvilke antibiotika som er effektive mot bakteriene, og deretter velger man ut ett av disse som pasienten tåler for behandling i 5-7, noen ganger 10 dager i full dose. Deretter kan 25-30% av dosen brukes over de neste 3-6 månedene for å se hvordan det utvikler seg. Et legemiddel som er relativt undervurdert, er Hiprex, som er et urinveisantiseptisk middel med bakteriedrepende effekt. Det brukes som et antiseptisk middel i blæren for forhåpentligvis å forebygge infeksjoner. Men så langt er det ingen medisin som jeg kjenner til som gir 100% effekt hos brukerne.

Spørsmål: Hva er dine tre beste tips til kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjoner?

Tareq:

  1. Når man står overfor tilbakevendende urinveisinfeksjoner, er det viktig først og fremst å reflektere over dagliglivet og livsstilen. Dette innebærer å identifisere mønstre, for eksempel når infeksjonen vanligvis oppstår og under hvilke omstendigheter.
  2. Det er avgjørende å ta en urindyrkning for å identifisere hvilke bakterier som er involvert. En urinstiks kan gi en foreløpig indikasjon ved å vise tilstedeværelsen av røde blodlegemer, glukose, nitritt (et biprodukt av bakterier), hvite blodlegemer med mer. Hvis testen er positiv for nitritt, indikerer det at bakteriene vokser i urinen i betydelige mengder, noe som gjør en dyrkning enda mer verdifull for å bestemme bakterienes art nøyaktig.
  3. Etter at en antibiotikakur er avsluttet, er det også alltid lurt å vente noen dager og deretter ta en oppfølgende dyrkning. Hvis bakteriene fortsetter å vokse til tross for behandling, kan det tyde på at det finnes faktorer som fremmer tilbakevendende infeksjoner og krever ytterligere undersøkelser.

Kjøp VagiVital Urinveisinfeksjon selvtest som måler leukocytter, blod, protein og nitritt med 99% nøyaktighet her!

SLUTTORD

Jeg vet av erfaring at tilbakevendende urinveisinfeksjoner kan være både kompliserte og frustrerende å håndtere, men med riktig kunnskap og forebygging kan de reduseres i hyppighet og alvorlighetsgrad. Det utføres stadig ny forskning på området, og det finnes håp. Urolog Tareq Alsaody understreker også viktigheten av å forstå de underliggende årsakene, ta grundige urindyrkninger og reflektere over livsstilsfaktorer. Gjennom å følge disse rådene kan kvinner forhåpentligvis bedre forebygge og håndtere urinveisinfeksjoner, noe som i sin tur bidrar til økt livskvalitet ❤️

Ta vare på deg selv & Stay Pussytive ❤️

/Fanny Falkman Grinndal

Business Manager Nordics
Peptonic Medical AB
fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se