Stress og hormoner gjennom livets faser

Hormonbalansen påvirkes av stress gjennom hele livet, fra fertil alder til etter overgangsalderen. Til tross for at de fleste kvinner er klar over dette, fortsetter mange å stresse. Når hverdagen sammenfaller med en rekke stressende situasjoner og hormonell ubalanse, er det ikke alltid lett å bare "slutte å stresse". Av og til er det vanskelig å avgjøre hva som er årsak og hva som er virkning: Er vi stresset på grunn av hormonell ubalanse, eller er det vårt stress som skaper denne ubalansen? Og hva kan vi gjøre med det?

PREMENOPAUSE OG STRESS

I premenopausen begynner østrogen- og progesteronnivåene å svinge mye. Stress øker kortisolproduksjonen, noe som kan føre til hormonell ubalanse og forverre symptomer som uregelmessige blødninger, hetetokter, søvnproblemer og humørsvingninger.

Finn ut om du har gått inn i premenopausen med 99% nøyaktighet og få svar umiddelbart.

Kjøp VagiVital Menopause Selvtest her!

OVERGANGSALDER OG STRESS

Under selve overgangsalderen reduseres produksjonen av østrogen og progesteron dramatisk. Samtidig kan stress forverre den hormonelle ubalansen ytterligere, noe som kan føre til symptomer som søvnproblemer, tretthet, angst og humørsvingninger.

HVORDAN STRESS FORVERRER SYMPTOMENE

Kortisol, som ofte kalles stresshormonet, produseres i binyrene som respons på stress. Kortisolnivået kan forstyrre produksjonen av andre hormoner, deriblant østrogen og progesteron, når det er konstant høyt. Det kan føre til en relativ østrogendominans, der kroppen opplever symptomer på høye østrogennivåer selv om disse nivåene faktisk er synkende. Resultatet kan være forverring av menopausale symptomer som f.eks:

🌸 Økte hetetokter og nattesvette: Stress kan øke hyppigheten og intensiteten av hetetokter.

🌸 Nedsatt søvn: Høye kortisolnivåer kan gjøre det vanskelig å sovne og sove gjennom natten.

🌸 Humørsvingninger: Endringer i hormonbalansen, kombinert med stress, kan føre til irritabilitet, angst og depresjon.

HVORDAN STRESS PÅVIRKER HORMONENE I POSTMENOPAUSEN

I postmenopausen (etter overgangsalderen) er østrogen- og progesteronnivåene svært lave. Høye kortisolnivåer på grunn av stress kan forverre hormonbalansen ytterligere, noe som kan påvirke:

🌸 Benhelse: Høye kortisolnivåer kan føre til redusert bentetthet, noe som øker risikoen for beinskjørhet og beinbrudd.

🌸 Hjerte- og karsystemet: Kronisk stress og høyt kortisolnivå kan bidra til høyt blodtrykk og økt risiko for hjertesykdom.

🌸 Metabolisme: Stress kan påvirke metabolisme, også kalt stoffskiftet, negativt, noe som kan føre til vektøkning og økt risiko for type 2-diabetes.

🌸 Søvnforstyrrelser og humør: Stress kan føre til søvnforstyrrelser og øke risikoen for depresjon og angst.

EFFEKTER AV STRESS PÅ FRUKTBARHET OG SLIMHINNER

Stress kan påvirke hormonbalansen og dermed fruktbarheten negativt. Høye kortisolnivåer kan forstyrre produksjonen av østrogen, progesteron og luteiniserende hormon (LH), noe som kan føre til uregelmessige menstruasjoner og redusert fruktbarhet. Redusert østrogennivå på grunn av stress kan også føre til tørre og følsomme slimhinner, selv hos yngre kvinner.

VagiVital AktivGel er spesielt utviklet for å fukte og styrke slimhinnene hos kvinner i alle aldre ❤️

Kjøp VagiVital AktivGel her!

STUDIER OM STRESS OG KVINNEHELSE

Det finnes forskning som har undersøkt forholdet mellom stress og ulike aspekter ved kvinners helse. Resultatene viser at stress kan forverre enkelte helseplager, men at stressmestringsteknikker kan lindre symptomer og bedre helsen.

🌸 Flere studier har vist at kvinner som opplever høyere nivåer av stress i overgangsalderen, ofte rapporterer om mer alvorlige symptomer.

🌸 En studie publisert i Journal of Women's Health fant at stressmestringsteknikker som mindfulness og yoga kan redusere symptomer i overgangsalderen betydelig.

🌸 En annen studie publisert i Menopause: The Journal of The North American Menopause Society viste at kvinner som deltok i stressmestringsprogrammer, rapporterte færre og mindre intense symptomer i overgangsalderen sammenlignet med dem som ikke deltok i slike programmer.

🌸 En annen studie publisert i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism fant at kvinner som deltok i stressmestringsprogrammer hadde bedre beinhelse og lavere risiko for hjertesykdom.

🌸 En studie publisert i Fertility and Sterility viste at stressreduserende teknikker, som yoga og meditasjon, kan forbedre fruktbarheten hos kvinner med stressrelaterte fertilitetsproblemer.

HÅNDTERE STRESS VED Å SLUTTE Å GJØRE TING

Både trening og sunn mat er viktig, noe de fleste kvinner er klar over. Både yoga og meditasjon viser helt klart mange helsefordeler rundt stressmestring, noe som egentlig ikke er noen nyhet. Men når vi prøver å redusere stress, legger vi ofte til en ny liste over "nyttige" og "sunne" aktiviteter som skal hjelpe oss med å redusere stresset, noe som i seg selv kan være enda mer stressende. Tanken på å rekke en yogatime kan være det som brenner toppen av. Det er faktisk grenser for hvor mye mer vi kan legge til de aktivitetene vi allerede gjør til daglig. En måte å prøve å redusere stresset på er å tenke over hva du bør slutte med for å finne en bedre balanse i livet. Det kan være verdt å se på jobben, familiesituasjonen og relasjonene dine. Still deg selv spørsmål som disse:

🌸 Hva kan jeg fjerne fra hverdagen min for å redusere stress?

🌸 Er det aktiviteter eller forpliktelser jeg kan slutte med for å skape mer rom for hvile og restitusjon?

🌸 Er det noe i jobb- eller privatlivet mitt som jeg kan omprioritere eller delegere til andre?

🌸 Hvordan kan jeg kommunisere mine behov tydeligere til familie og/eller kolleger for å få mer støtte?

Ta vare på deg selv og Stay Pussytive ❤️

/Fanny Falkman Grinndal
Business Manager Nordics
Peptonic Medical AB
fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se