Vanlige plager

De vanligste plagene ved vaginal atrofi er tørre slimhinner. Det betyr i sin tur at du kan oppleve ett eller flere av disse symptomene:

  • Følelse av tørrhet
  • Kløe
  • Svie
  • Irritasjon
  • Smerte ved samleie
  • Smerte ved vannlating
  • Plager ved aktiviteter som ridning eller sykling

Det er vanlig å få én eller flere av plagene i ulike faser av livet, ettersom østrogenproduksjonen påvirkes og forandres. Det vanligste er i overgangsalderen, men du kan også oppleve symptomer i forbindelse med amming eller kreftbehandling.


Disse plagene kan påvirke livskvaliteten negativt og svi både fysisk og følelsesmessig. Men det finnes en løsning!


Kjenner du igjen plagene? Les mer om hvordan VagiVital kan hjelpe deg!