Likestilt forskning

Likestilt forskning
– for økt fokus på kvinners underlivshelse!
 
Visste du at forskning på kjønnsorganer har økt siden 2000-tallet? Det er lovende. Men det er bekymringsfullt at bare 10 % av denne økningen gjelder kvinner alene. Kvinners underlivshelse har lenge vært nedprioritert. La oss endre på dette! Sammen kan vi drive forskning på kvinners underlivshelse fremover. Skriv under på vårt opprop her, for økt fokus på kvinners helse!


Skriv under